بهزیستان پارس

آمبولانس استقرار | آمبولانس استقرار در اماکن


معرفی استقرار آمبولانس

استقرار آمبولانس به معنای محل پارک و مستقر شدن آمبولانس‌هاست تا در صورت نیاز به سرعت بتوانند به محل حادثه یا تقاضای کمک رسیده و خدمات اورژانس را ارائه دهند.

 

ویژگی های استقرار آمبولانس‌ها باید به گونه‌ای باشد که:

بتواند به سرعت به مناطق مختلف شهر یا روستا دسترسی داشته باشد.

در محلی امن و با تجهیزات کامل پشتیبانی قرار گیرد.

امکان دسترسی سریع به مراکز بهداشتی و درمانی را داشته باشد.

 

از معمول‌ترین استقرارهای آمبولانس می‌توان به:

 • ایستگاه‌های آتش‌نشانی
 • بیمارستان‌ها و مراکز بهداشتی
 • ایستگاه‌های اورژانس پزشکی
 • ایستگاه‌های پلیس
 • مراکز اورژانس شهرداری
 • ایستگاه‌های خدمات رسانی شهری

بررسی محل مناسب برای استقرار آمبولانس‌ها از اهداف اولیه طراحی سیستم اورژانس است.

 

تجهیزات استقرار آمبولانس

تجهیزات اصلی استقرار آمبولانس شامل:

 • گاراژ و سرپناه مناسب برای پارک آمبولانس
 • سیستم تهویه و گرمایش مناسب برای گاراژ
 • سیستم برق اضطراری و پشتیبان
 • سیستم آبرسانی
 • تلفن و ارتباطات
 • اتاق استراحت و اداری برای پرسنل
 • سرویس بهداشتی
 • تجهیزات تعمیر و سرویس آمبولانس
 • انبار مواد مصرفی و تجهیزات پزشکی
 • سیستم تأمین سوخت
 • سیستم حفاظت و ایمنی
 • سیستم اطلاع رسانی و هشدار
 • سیستم موقعیت یابی و نقشه
 • سیستم کنترل و مدیریت عملیات
 • سیستم تغذیه آمبولانس با باتری
 • تجهیزات آموزشی و آمادگی حوادث
 • تجهیزات حمل و نقل داخل ایستگاه